Tiết lộ chi phí không tưởng đưa xe tăng T-34 duyệt binh

Hóa ra việc khôi phục 12 xe tăng T-34 khoảng 80 tuổi tham gia duyệt binh có mức chi phí khá rẻ, chỉ khoảng 33.000 USD.

Tiết lộ chi phí không tưởng đưa xe tăng T-34 duyệt binh

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.