Tiến sỹ môi trường: Thủy điện Hố Hô có trách nhiệm lớn

Theo VOA tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

19 queries in 1.133 seconds.