Tiêm kích tàng hình X-2 Nhật Bản bay thử lần 2

Tiêm kích tàng hình X-2 của Nhật Bản vừa mới đây đã thực hiện thành công lần bay thử nghiệm thứ 2.

Tiêm kích tàng hình X-2 Nhật Bản bay thử lần 2

Shares

Shares

21 queries in 2.353 seconds.