Thỳ ra đây là cách mấy a châu phi ăn trộm trứng đà điểu ))))

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.