THVL | Cười xuyên Việt: Cuộc thi kỳ thú – Trấn Thành, Anh Đức, La Thành, Hà Trinh, Diệu Nhi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.