Thủy quân lục chiến Mỹ mong được diễn tập cùng HQĐB Việt Nam

Tướng Lawrence Nicholson cho biết, Thủy quân Lục chiến Mỹ mong mỏi sớm được tham gia diễn tập huấn luyện tác chiến cùng với Việt Nam.

Thủy quân lục chiến Mỹ mong được diễn tập cùng HQĐB Việt Nam

Shares

Shares

20 queries in 1.206 seconds.