Thượng viện Mỹ bác bỏ các dự luật siết chặt kiểm soát súng

0
4

comments

SHARE