thuê người giúp việc về để đánh mẹ già yếu và hối hận không kịp

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.