Thủ tướng Việt Nam: Các lãnh đạo phải chịu trách nhiệm về ô nhiễm môi trường

Thủ tướng Việt Nam: Các lãnh đạo phải chịu trách nhiệm về ô nhiễm môi trường

Shares

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về bảo vệ môi trường tại Bắc Giang ngày 24/8/2016.

“Bảo vệ môi trường không còn là chuyện tương lai mà là vấn đề hiện hữu và cần huy động sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và người dân nhằm tạo chuyển biến căn bản trong ngăn chặn tiến đến đẩy lùi ô nhiễm môi trường.”

Đây là phát biểu của ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết thúc hội nghị trực tuyến toàn quốc bảo vệ môi trường diễn ra hôm nay (24/8) ở Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Xuân Phúc, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường tại khắp các nơi ở Việt Nam như hiện nay là xuất phát từ mô hình phát triển lấy tăng trưởng kinh tế làm trọng tâm dựa trên nền tảng công nghệ tiêu tốn năng lượng, lạm dụng quá mức tài nguyên, không gian môi trường.

Một trong những biện pháp được ông thủ tướng nêu ra là người chịu trách nhiệm trực tiếp. Đó là những bộ trưởng, chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp phải chịu trách nhiệm về môi trường trong phạm vi quản lý được giao.

RFA

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.