Thủ tướng Phúc hội kiến ông Tập Cận Bình ở Bắc Kinh

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

25 queries in 1.874 seconds.