Thủ tướng Phúc ‘dọn bãi chiến trường’ của ông Nguyễn Tấn Dũng?

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

20 queries in 1.710 seconds.