Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói về những trại cải tạo sau năm 1975

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

 

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.