Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam hoàn toàn tin tưởng Nga

0
5

comments

SHARE