Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và vấn đề Biển Đông – Sự kiện và bình luận

Shares

Theo RFAVietnamese

 

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.