Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam trả lời BBC bên lề Shangri-la

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

17 queries in 1.552 seconds.