Thu Phương thay hai bộ váy nghìn đô trong một đêm diễn

Thu Phương thay hai bộ váy nghìn đô trong một đêm diễn

Shares

ThuPhuong2.jpg
ThuPhuong3.jpg
ThuPhuong4.jpg
ThuPhuong5.jpg
ThuPhuong6.jpg
ThuPhuong7.jpg

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.