Thư ký xinh đẹp làm gì khi giám đốc đi vắng?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

65 queries in 0.592 seconds.