Thu hồi đất ở Long An: Dân nổi lửa, tạt acid vào lực lượng cưỡng chế

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.