Thốn! thốn lắm… chỉ có phụ nữ mới hiểu cảm giác!

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

20 queries in 1.787 seconds.