Thoái vốn khỏi Mía đường 333, NHS thu lãi trên 17 tỷ đồng

Sau khi chuyển nhượng toàn bộ hơn 3,5 triệu cổ phiếu S33 trong tháng 1/2015, CTCP Đường Ninh Hòa thu về 59,6 tỷ đồng. Giá vốn đầu tư được ghi nhận trên BCTC Công ty mẹ là 42,61 tỷ đồng.

Thoái vốn khỏi Mía đường 333, NHS thu lãi trên 17 tỷ đồng

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của CTCP Đường Ninh Hòa (NHS), công ty này đã chuyển nhượng hơn 1,4 triệu cổ phiếu CTCP Mia đường 333 (mã S33- Upcom) cho Công ty TNHH Thương mại Thuận Thiên và 2,07 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư cá nhân thông qua giao dịch thỏa thuận. Giá trị giao dịch này là 59,6 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính riêng công ty mẹ gần đây nhất, giá gốc của khoản đầu tư vào S33 trị giá 42,606 tỷ đồng. Như vậy, chênh lệch giá giữa giá trị chuyển nhượng và chi phí đầu tư ban đầu vào S33 là hơn 17 tỷ đồng.

Còn trên BCTC hợp nhất, do các khoản đầu tư vào công ty liên kết được hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu (gồm chi phí đầu tư ban đầu và điều chỉnh cho các thay đổi trên phần lợi ích nhận được từ công ty liên kết sau ngày đầu tư) nên đến ngày 31/12/2014, giá trị khoản đầu tư được hạch toán là 106,83 tỷ đồng.

a70123_hwjl

Quá trình đầu tư vào Mía đường 333 của NHS từ năm 2008

Theo NDH

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

94 queries in 0.476 seconds.