Thiết giáp hạm Arizona: Biểu tượng bất tử của Hải quân Mỹ

Đã gần 75 năm kể từ ngày thiết giáp hạm USS Arizona bị đánh chìm tại Trân Châu Cảng, nhưng bài học từ nó vẫn còn nguyên đối với Hải quân Mỹ.

Thiết giáp hạm Arizona: Biểu tượng bất tử của Hải quân Mỹ

Shares

Shares

51 queries in 3.586 seconds.