Thiết giáp BTR-82A Nga “thất bại ê chề” trước ZBD-05 Trung Quốc?

Nhiều khả năng năm nay xe bọc thép lội nước ZBD-05 của Trung Quốc sẽ tiếp tục áp đảo BTR-82A của Nga trên chính sân nhà của mình.

Thiết giáp BTR-82A Nga “thất bại ê chề” trước ZBD-05 Trung Quốc?

Shares

Shares

47 queries in 3.574 seconds.