Thiết giáp BTR-60PB Việt Nam có thể thành “sát thủ phòng không”

Gói nâng cấp Kolchan có thể biến xe thiết giáp BTR-60PB mà Việt Nam đang sử dụng trở thành sát thủ phòng không tầm thấp.

Thiết giáp BTR-60PB Việt Nam có thể thành “sát thủ phòng không”

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.