Thiết bị xịt mũi có thể giúp người mắc bệnh tâm thần phân liệt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

29 queries in 2.241 seconds.