Thiên thần Victoria’s Secret khoe dáng nóng bỏng

Sara Sampaio, 24 tuổi là một trong 10 thiên thần mới được Victoria’s Secret chiêu mộ.

Thiên thần Victoria’s Secret khoe dáng nóng bỏng

Shares

SaraSampaio2.jpg
SaraSampaio3.jpg
SaraSampaio4.jpg
SaraSampaio5.jpg
SaraSampaio6.jpg
SaraSampaio7.jpg
SaraSampaio8.jpg
SaraSampaio9.jpg
SaraSampaio10.jpg
SaraSampaio11.jpg
SaraSampaio12.jpg
SaraSampaio13.jpg
SaraSampaio14.jpg
SaraSampaio15.jpg
SaraSampaio16.jpg
SaraSampaio17.jpg
SaraSampaio18.jpg
SaraSampaio19.jpg
SaraSampaio20.jpg
SaraSampaio21.jpg

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.