Thiên thần nội y đẹp như mộng

Behati Prinsloo là một trong những siêu mẫu hàng đầu của nhãn hiệu nội y Victoria’s Secret.

Thiên thần nội y đẹp như mộng

Shares

BehatiPrinsloo2.jpg
BehatiPrinsloo3.jpg
BehatiPrinsloo4.jpg
BehatiPrinsloo5.jpg
BehatiPrinsloo6.jpg
BehatiPrinsloo7.jpg
BehatiPrinsloo8.jpg
BehatiPrinsloo9.jpg
BehatiPrinsloo10.jpg
BehatiPrinsloo11.jpg
BehatiPrinsloo12.jpg
BehatiPrinsloo13.jpg
BehatiPrinsloo14.jpg
BehatiPrinsloo15.jpg
BehatiPrinsloo16.jpg
BehatiPrinsloo17.jpg
BehatiPrinsloo18.jpg
BehatiPrinsloo19.jpg

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.