Thị trưởng Mỹ theo đạo Hồi kêu gọi lòng khoan dung

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

 

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.