Thi thể sinh viên Mỹ được tìm thấy tại một con sông thuộc Rome

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

19 queries in 1.667 seconds.