Thí sinh HH Việt vừa đẹp, vừa nói tiếng Anh “khủng”

Tuyết Trang, “bản sao Diệp Lâm Anh” đạt số điểm IELTS cực cao: 8.5.

Thí sinh HH Việt vừa đẹp, vừa nói tiếng Anh “khủng”

Shares

TuyetTrang2.jpg
TuyetTrang3.jpg
TuyetTrang4.jpg
TuyetTrang5.jpg
TuyetTrang6.jpg
TuyetTrang7.jpg

Shares

36 queries in 3.200 seconds.