Theo chân lực lượng Peshmerga chiếm lại nhiều làng do ISIS kiểm soát

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

 

Shares

20 queries in 1.152 seconds.