Theo bạn, đùa giỡn kiểu này ở Việt Nam thì sống đến năm nhiêu tuổi?!

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

27 queries in 1.528 seconds.