Thèm thuồng 39 loại máy bay “khủng” của Mỹ (2)

Trong tổng số 5.414 máy bay quân sự thì Không quân Mỹ sở hữu tới 1.840 máy bay chiến đấu các loại.

Thèm thuồng 39 loại máy bay “khủng” của Mỹ (2)

Shares

Shares

23 queries in 1.828 seconds.