Thêm một quốc gia giã từ MiG-21, thay bằng F-16

Tiếp tục có thêm một quốc gia chuẩn bị vĩnh biệt tiêm kích MiG-21 huyền thoại và có ý định thay thế bằng tiêm kích F-16.

Thêm một quốc gia giã từ MiG-21, thay bằng F-16

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.