Thêm 1 người lên tiếng cho dân chủ phải trốn sang Thái Lan

Shares

Theo RFAVietnamese

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.