Thế này thì bố thằng nào dám tính tiền nước chanh của ông nội =))

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.