Thế kỷ 21: Thế kỷ của chiến tranh và xung đột

Dù thế kỷ 21 chỉ mới trôi qua 16 năm nhưng 16 năm đó nhân loại đã phải gánh chịu hàng chục cuộc chiến, xung đột và đầy bất ổn.

Thế kỷ 21: Thế kỷ của chiến tranh và xung đột

Shares

Shares

46 queries in 2.431 seconds.