Thế giới có hơn 45 triệu người nô lệ thời hiện đại

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.