Thật không thể tin nổi khi anh ấy dám làm thế. Trượt một cái thì sao các bác nhỉ?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.