Thật không thể tin nổi CCTV lại có thể ghi lại cảnh này Đỗ xe Siêu đẳng

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.