Thật không ngờ rằng 2 vợ chồng cờ hó lại có thể kết hợp để bắt con rắn khủng như vậy

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.