Thảo nào các thanh niên Việt thích đập đá đến vậy Nhanh giàu thế này cơ mà

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.