Thánh xin của năm giảm thiểu tuyệt đối chi phí cho chuyến đi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.