Thánh quẩy, thánh bán kẹo đây rồi . Xem đi, E đố thánh nào nhịn được cười á

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.