Thánh Nữ hay Thánh Tào Lao. Nghe theo thì có ngày…

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

25 queries in 1.915 seconds.