Thanh niên Trung Đông “quẩy” đám cưới! Thanh niên thôn Việt Nam tuổi gì?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.