Thanh niên tiếp thị bán chim giả tiếp thị như chưa bao giờ được tiếp thị

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.