Thanh niên Thiện xạ bắn không Tiếc Đạn Chắc nhà có điều kiện

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.