Thanh niên Tàu khựa cái gì cũng cho vào mồn ăn dc ?? em nhìn mà thấy ghê quá các thánh ah

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.