Thanh niên ngáo đá bị trói lại quăng xuống sông nhưng may mắn không chết, chuyện đùa như thật các bác ơi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.