Thanh niên Hổ Báo, gây sự làm loạn cả con đường và cái kết!

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

32 queries in 4.690 seconds.