Thanh niên Hổ Báo, gây sự làm loạn cả con đường và cái kết!

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

20 queries in 1.631 seconds.